Asesorzy

Na stanowisko asesora może zostać powołana osoba, która złożyła wniosek o powołanie na stanowisko asesora oraz:

1) uzyskała pozytywny wynik egzaminu komorniczego, oraz spełnia wymogi określone w art. 11 ust. 1 pkt 1–6 i 8 albo art. 11 ust. 1 pkt 1–6 oraz art. 11 ust. 4 lub

2) spełnia wymogi określone w art. 11 ust. 1 pkt 1–6 oraz art. 11 ust. 3.

Asesora powołuje, w określonej kancelarii, w drodze decyzji, prezes właściwego sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu o kandydacie na asesora:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

2) opinii rady właściwej izby komorniczej. 2. Asesura komornicza trwa nie dłużej niż 6 lat od dnia pierwszego powołania na stanowisko asesora.

Lista asesorów komorniczych

BAGIŃSKI WOJCIECH

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W AUGUSTOWIE PIOTR CELIŃSKI

1.

BERNACKA PAULINA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE MARCIN HUT

2.

CAPAŁA MAŁORZATA EWA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIELSKU PODLASKIM PATRYK GRZEGORZ CAPAŁA

3.

DEPTUŁA ANNA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W MRĄGOWIE ANDRZEJ POPOWICZ

4.

DUNAJSKA ALEKSANDRA KAROLINA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE JACEK BOHDANOWICZ

5.

GŁOWACKA ANETA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE MARLENA KROKOWSKA

6.

IGNATOWICZ JUSTYNA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIELSKU PODLASKIM ŁUKASZ IGNATOWICZ

7.

JABŁOŃSKA-TWAROWSKA JOANNA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU PAWEŁ TWAROWSKI

8.

JACKIEWICZ-KANIECKA IWONA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU DANUTA KONIECZKA

9.

KACPERSKA EMILIA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU PAWEŁ KOSOWSKI

10.

KACZMARCZYK MAGDALENA IZABELA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GIŻYCKU ARTUR RAFAŁ RODAK

11.

KACZYŃSKI KAMIL BARTOSZ

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE MICHAŁ KROKOWSKI, KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE MARLENA KROKOWSKA, KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE WOJCIECH NIEPSUJ

12.

KAMIANOWSKA BOGUSŁAWA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU ALICJA WYSOCKA-WASILUK

13.

KAUS-USZYŃSKA KATARZYNA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE MARCIN HUT

14.

KOJRO KATARZYNA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIELSKU PODLASKIM ROMAN JAKUBIUK

15.

KOLANEK LIDIA MARIA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU TOMASZ MARCIN GUZIK

16.

KOŁAKOWSKA-ŁAPIŃSKA ANNA MAŁGORZATA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W PISZU MICHAŁ MACIEJCZYK

17.

KONDRAT ANGELIKA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU DANUTA EWA KONIECZKA

18.

KOWALCZYK KAMIL

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIELSKU PODLASKIM PATRYK CAPAŁA

19.

KOZIATEK PAULINA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W NIDZICY DANIEL LESZEK DOMARECKI

20.

KRAJEWSKA OLGA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU MAGDA KAROLINA MENDYK-TARMAS

21.

KSIĄŻAK TOMASZ

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU EWA DUBANIEWICZ

22.

LENDO-KOWALEWSKA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SZCZYTNIE MACIEJ KOWALEWSKI

23.

MOVSESYAN OGANES

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU TOMASZ PIEŃKOWSKI

24.

PŁOŃSKA SYLWIA ANNA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W EŁKU ELIZA KAMIŃSKA

25.

POPSUJ PIOTR

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE MICHAŁ KROKOWSKI

26.

POREDA AGNIESZKA WIOLETA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLECKU DARIUSZ JANKOWSKI

27.

ROSZKOWSKI ŁUKASZ

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE JANUSZ GRABARCZYK

28.

RUTKOWSKA KATARZYNA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE MICHAŁ KROKOWSKI

29.

RYDZEWSKA MARIOLA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GRAJEWIE GRAŻYNA SOSNOWSKA

30.

SANIUKOWICZ MACIEJ RAFAŁ

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU CEZARY KALINOWSKI

31.

SOSNOWSKI JAROSŁAW

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GRAJEWIE GRAŻYNA SOSNOWSKA

32.

SZCZECH ILONA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W EŁKU ADAM CIESIELSKI

33.

SZPAK EWA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GIŻYCKU DARIA DAGMARA WOJDA

34.

ŚCIŚLICKA-ŻAKOWICZ ELŻBIETA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU TOMASZ ŻAKOWICZ

35.

ŚLASKA NATALIA KATARZYNA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KĘTRZYNIE MAREK NOWAK

36.

WITKOWSKA MONIKA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W MRĄGOWIE ANDRZEJ POPOWICZ

37.

WYTENBERG RAFAŁ

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OSTROŁĘCE BOŻENNA OTŁOWSKA

38.