Asesorzy

Na stanowisko asesora może zostać powołana osoba, która złożyła wniosek o powołanie na stanowisko asesora oraz:

1) uzyskała pozytywny wynik egzaminu komorniczego, oraz spełnia wymogi określone w art. 11 ust. 1 pkt 1–6 i 8 albo art. 11 ust. 1 pkt 1–6 oraz art. 11 ust. 4 lub

2) spełnia wymogi określone w art. 11 ust. 1 pkt 1–6 oraz art. 11 ust. 3.

Asesora powołuje, w określonej kancelarii, w drodze decyzji, prezes właściwego sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu o kandydacie na asesora:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

2) opinii rady właściwej izby komorniczej. 2. Asesura komornicza trwa nie dłużej niż 6 lat od dnia pierwszego powołania na stanowisko asesora.

Lista asesorów komorniczych

BERNACKA PAULINA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE MICHAŁ NAPIÓRKOWSKI

1.

CAPAŁA MAŁORZATA EWA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SOKÓŁCE MAŁGORZATA KOSTRYCKA

2.

CHEŁMIŃSKA PAULINA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GIŻYCKU ARTUR RODAK

3.

CHODAK JOANNA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU ŁUKASZ WIŚNIEWSKI

4.

DEPTUŁA ANNA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W MRĄGOWIE ANDRZEJ POPOWICZ

5.

DUNAJSKA ALEKSANDRA KAROLINA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE JACEK BOHDANOWICZ

6.

GŁOWACKA ANETA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE MARLENA KROKOWSKA

7.

GRABARCZYK MIŁOSZ

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE JANUSZ GRABARCZYK

8.

IWANIUK PIOTR

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU EWA SZEREMIETIEW-KURZA

9.

JABŁOŃSKA-TWAROWSKA JOANNA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU PAWEŁ TWAROWSKI

10.

JACKIEWICZ -KANIECKA IWONA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU DANUTA KONIECZKA

11.

KACPERSKA EMILIA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU PAWEŁ KOSOWSKI

12.

KACZMARCZYK MAGDALENA IZABELA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KĘTRZYNIE ANITA SZAPIEL

13.

KACZYŃSKI KAMIL BARTOSZ

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE MICHAŁ KROKOWSKI, KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE MARLENA KROKOWSKA

14.

KAMIANOWSKA BOGUSŁAWA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU ALICJA WYSOCKA-WASILUK

15.

KISIEL ALICJA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE MICHAŁ KROKOWSKI

16.

KNAP DANIEL

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W WYSZKOWIE JERZY KLIMIUK

17.

KOJRO KATARZYNA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIELSKU PODLASKIM ROMAN JAKUBIUK

18.

KOKOSZYŃSKA DIANA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SUWAŁKACH PAWEŁ WASILEWSKI

19.

KOWALCZYK KAMIL

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIELSKU PODLASKIM PATRYK CAPAŁA

20.

KRAJEWSKA OLGA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU MAGDA KAROLINA MENDYK-TARMAS

21.

KSIĄŻAK TOMASZ

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU EWA DUBANIEWICZ

22.

LENDO-KOWALEWSKA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SZCZYTNIE MACIEJ KOWALEWSKI

23.

MATŁACH-WISKA SYLWIA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OSTROŁĘCE IWONA ZACHAREK

24.

MOVSESYAN OGANES

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU TOMASZ PIEŃKOWSKI

25.

PŁOŃSKA SYLWIA ANNA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W EŁKU ELIZA KAMIŃSKA

26.

POPSUJ PIOTR

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE MICHAŁ KROKOWSKI

27.

POREDA AGNIESZKA WIOLETA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLECKU DARIUSZ JANKOWSKI

28.

RYDZEWSKA MARIOLA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GRAJEWIE GRAŻYNA SOSNOWSKA

29.

SANIUKOWICZ MACIEJ RAFAŁ

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU CEZARY KALINOWSKI

30.

SMOLAK MICHAŁ

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GIŻYCKU ARTUR RODAK

31.

SOSNOWSKI JAROSŁAW

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GRAJEWIE GRAŻYNA SOSNOWSKA

32.

SZCZECH ILONA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W EŁKU ADAM CIESIELSKI

33.

SZCZEŚNIAK BARTOSZ

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OSTROŁĘCE IWONA ZACHAREK

34.

SZPAK EWA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GIŻYCKU ARTUR RODAK

35.

ŚCIŚLICKA-ŻAKOWICZ ELŻBIETA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU TOMASZ ŻAKOWICZ

36.

ŚLASKA NATALIA KATARZYNA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KĘTRZYNIE MAREK NOWAK

37.

WIECZORKOWSKA MAGDALENA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE ALEKSANDRA BORK

38.

WITKOWSKA MONIKA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W MRĄGOWIE ANDRZEJ POPOWICZ

39.

WYTENBERG RAFAŁ

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OSTROŁĘCE BOŻENNA OTŁOWSKA

40.

ZAKRZEWSKI RADOSŁAW

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU EWA DUBANIEWICZ

41.

ZBYTNIEWSKI PIOTR

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE WOJCIECH NIEPSUJ

42.

ŻMUDZIN ADRIAN

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ŁOMŻY KRYSTYNA BAJGUS

43.