Aplikanci

Aplikacja rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku, trwa 2 lata i polega na zaznajomieniu aplikanta z całokształtem pracy komornika, przygotowaniu do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu komornika oraz przyswojeniu zasad etyki zawodowej.
Do obowiązków aplikanta należy:

1) uczestniczenie w przewidzianych ramowym programem aplikacji zajęciach seminaryjnych oraz praktykach;

2) samodzielne pogłębianie wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności niezbędnych do zajmowania stanowiska komornika;

3) przestrzeganie dyscypliny szkolenia i pracy;

4) przystępowanie, w wyznaczonym terminie, do kolokwium oraz sprawdzianów wiedzy przeprowadzanych w czasie aplikacji.

Wykaz aplikantów i patronów I rok 2024/2025

Łasiński Kamil

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Paweł Bielski

1.

Charkiewicz Kacper

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Konrad Konieczka

2.

Pepłowska Aldona

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Przemysław Wesoły

3.

Kobeszko Faustyna Weronika

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Łukasz Wiśniewski

4.

Kardaś Natalia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Maciej Giranowski

5.

Olkowska Natalia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Bartosz Szaryński

6.

Wykaz aplikantów i patronów II rok 2023/2024

Małachowska Justyna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Mariusz Chwatko

1.

Plit-Siemiątkowska Kamila

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michał Napiórkowski

2.