Aplikanci

Aplikacja rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku, trwa 2 lata i polega na zaznajomieniu aplikanta z całokształtem pracy komornika, przygotowaniu do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu komornika oraz przyswojeniu zasad etyki zawodowej.
Do obowiązków aplikanta należy:

1) uczestniczenie w przewidzianych ramowym programem aplikacji zajęciach seminaryjnych oraz praktykach;

2) samodzielne pogłębianie wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności niezbędnych do zajmowania stanowiska komornika;

3) przestrzeganie dyscypliny szkolenia i pracy;

4) przystępowanie, w wyznaczonym terminie, do kolokwium oraz sprawdzianów wiedzy przeprowadzanych w czasie aplikacji.

Wykaz aplikantów i patronów I rok 2022/2023

Kalinowska Emilia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Łukasz Wiśniewski

1.

Szymczuk Justyna Lucyna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Krzysztof Szymczuk

2.

Roman Marta

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek

3.

Łosiewicz Błażej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Justyna Biernacka

4.

Żerańska Ewa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Aleksandra Bork

5.

Wiśniewski Tomasz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Trzciński Adam

6.

Kacprzyk Jan

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Angelika Durda

7.

Wykaz aplikantów i patronów II rok 2021/2022

Bagiński Wojciech

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Piotr Celiński

1.

Wnuk-Lipińska Paulina

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Łukasz-Chylińska

2.

Koziatek Paulina

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy Daniel Leszek Domarecki

3.

Ciesielski Emil

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Karczewska

4.

Roszkowski Łukasz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Janusz Grabarczyk

5.

Gers Milena

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Tomasz Rudnicki

6.

Kolanek Lidia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Tomasz Marcin Guzik

7.

Rutkowska Katarzyna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michał Krokowski

8.

Kondrat Angelika

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Danuta Ewa Konieczka

9.