Aplikanci

Aplikacja rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku, trwa 2 lata i polega na zaznajomieniu aplikanta z całokształtem pracy komornika, przygotowaniu do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu komornika oraz przyswojeniu zasad etyki zawodowej.
Do obowiązków aplikanta należy:

1) uczestniczenie w przewidzianych ramowym programem aplikacji zajęciach seminaryjnych oraz praktykach;

2) samodzielne pogłębianie wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności niezbędnych do zajmowania stanowiska komornika;

3) przestrzeganie dyscypliny szkolenia i pracy;

4) przystępowanie, w wyznaczonym terminie, do kolokwium oraz sprawdzianów wiedzy przeprowadzanych w czasie aplikacji.

Wykaz aplikantów i patronów I rok 2021/2022

Bagiński Wojciech

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Piotr Celiński

1.

Wnuk-Lipińska Paulina

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Łukasz-Chylińska

2.

Koziatek Paulina

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy Daniel Leszek Domarecki

3.

Ciesielski Emil

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Beata Pepłowska

4.

Roszkowski Łukasz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Janusz Grabarczyk

5.

Gwara Milena

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Tomasz Rudnicki

6.

Kolanek Lidia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Tomasz Marcin Guzik

7.

Rutkowska Katarzyna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michał Krokowski

8.

Kondrat Angelika

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Danuta Ewa Konieczka

9.