Izba Komornicza w Białymstoku

Naszym Kolegom

Januszowi oraz Miłoszowi Grabarczyk

wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia
dla całej Rodziny

z powodu śmierci

Mamy

składają

Koleżanki i Koledzy z Izby Komorniczej w Białymstoku


Rada Izby Komorniczej w Białymstoku

z głębokim żalem zawiadamia,

że w dniu 24 marca 2021 r. zmarł nasz Kolega Witold Pankiewicz - emerytowany Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Rodzinie i Osobom Bliskim składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia.

Wystawienie odbędzie się w dniu 25 marca o godz. 16:00 w Domu Pogrzebowym ul. Wojskowej.

Wyprowadzenie odbędzie się w dniu 26 marca o godz. 11:40.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w Starym Kościele Farnym o godz. 12, po czym odbędzie się pogrzeb na cmentarzu Farnym.

 


Komunikat Krajowej Rady Komorniczej

Krajowa Rada Komornicza, mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 informuje, iż  niektóre kancelarie komornicze mogą do odwołania  działać w ograniczonym zakresie utrzymywania kontaktów  ze stronami i uczestnikami postępowań.
Powyższa decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa sanitarnego ciążącymi na pracodawcy oraz koniecznością ochrony obywateli przed możliwością rozprzestrzenia epidemii albowiem zdrowie ludzkie ma najwyższą wartość.

Prosimy o sprawdzanie dni i godzin otwarcia na stronach internetowych poszczególnych kancelarii. Liczymy na zrozumienie sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy.


Izbę Komorniczą w Białymstoku tworzą komornicy prowadzący kancelarie w obszarze Sądu Apelacyjnego w Białymstoku i asesorzy zatrudnieni w tych kancelariach.

 

 Białystok Sąd Okręgowy w Białymstoku obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce.
 Łomża Sąd Okręgowy w Łomży obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.
 Olsztyn Sąd Okręgowy w Olsztynie obejmuje obszar  właściwości Sądów Rejonowych w: Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Piszu i Szczytnie.
 Suwałki Sąd Okręgowy w Suwałkach obejmuje obszar  właściwości Sądów Rejonowych w: Augustowie, Ełku, Olecku i Suwałkach.
Suwałki Sąd Okręgowy w Ostrołęce obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ostrołęce, Przasnyszu, Pułtusku, Wyszkowie i Ostrowi Mazowieckiej.