Rada Izby

Skład Rady Izby:

Przewodniczący:
Roman Jakubiuk

Wiceprzewodniczący:
Michał Maciejczyk

Członkowie Rady:
Piotr Celiński

Marta Sławecka-Starybrat

Elżbieta Ściślicka-Żakowicz

Bogdan Wawrzynowicz

Przemysław Wesoły

Członkowie KRK:

Agnieszka Kosacka-Bobier

Adam Otłowski

Alicja Wysocka Wasiluk

Iwona Zacharek