Organizatorem Konferencji jest Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Izba Komornicza w Białymstoku oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH.

STAN PRAWNY A RZECZYWSTOŚĆ

Białystok, dnia 21 października  2022 r.

Program Konferencji

9.15 – 9.30  Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. Mariusz Popławski   – Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Marcin Borek – Dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej  Radzie Komorniczej w Warszawie

Roman Jakubiuk – Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Białymstoku

Część I

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

9.30-10.00 Pojęcie świadczeń alimentacyjnych według kodeksu postępowania cywilnego

prof.  dr hab.  Adam Doliwa (Uniwersytet w Białymstoku)

10.00- 10.20 Egzekucja świadczeń alimentacyjnych w praktyce  komorników sądowych.

Roman Jakubiuk (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim)

10.20-10.50 Egzekucja świadczeń alimentacyjnych na rzez dziecka umieszonego w pieczy zastępczej

prof. UMCS  dr hab. Joanna Bodio (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

10.50 – 11.20 Dyskusja

11.20 – 11.50 Przerwa kawowa

Część II

11.50 – 14.00

Moderator:  prof. dr hab. Adam Doliwa (Uniwersytet w Białymstoku) 

11.50-12.20  Wpływ zmiany orzeczenia lub ugody sądowej oraz stosunków dotyczących obowiązku alimentacyjnego na egzekucję świadczeń alimentacyjnych

SSA dr Zbigniew Woźniak (Uniwersytet Zielonogórski)                                                                         

12.20-12.50 Zabezpieczenie  a egzekucja  świadczeń alimentacyjnych.

prof. UJ  dr hab. Radosław Flejszar (Uniwersytet Jagielloński)                                                                 

12.50-13.20 SSA Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawach o egzekucję świadczeń  alimentacyjnych.

SSA prof. UŁ dr hab. Monika Michalska-Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

13.20 – 14.00 Dyskusja

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

Część III

Moderator: prof. UŁ dr hab. Monika Michalska-Marciniak(Uniwersytet Łódzki)

15.00-15.30 Należności alimentacyjne w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji

SSR Maciej Klonowski (Ministerstwo Sprawiedliwości)

15.30-15.50  Koszty zabezpieczenia i egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Marcin Borek (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sławnie)

15.50-16.20  Egzekucja należności  funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego

dr Arkadiusz Bieliński (Uniwersytet w Białymstoku)    

16.20 – 17.00  Dyskusja. Podsumowanie i zamknięcie konferencji

W celu zarejestrowania się na Konferencję prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

← Wróć do listy aktualności