II Ogólnopolska Konferencja Naukowa imienia dra Macieja Kłodawskiego pt. „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce – w XX. rocznicę obowiązywania Zasad Techniki Prawodawczej”, która odbędzie się 11 maja 2022 roku w formule zdalnej.

Konferencja stanowi kolejną odsłonę przedsięwzięcia naukowego rozpoczętego z myślą o uczczeniu pamięci naszego zmarłego Kolegi dra Macieja Kłodawskiego – cenionego teoretyka prawa, którego centrum zainteresowań badawczych stanowiła problematyka legislacji.

Technika projektowania aktów normatywnych jest subtelną sztuką nadawania myślom właściwej formy prawnej i stoi ona w służbie sprawności porozumienia się prawodawcy z adresatami norm prawnych. Wypracowanie efektywnych rozwiązań w tym względzie służy możliwości wystąpienia prawa odnoszącego równie pożyteczne skutki.

Tegoroczne wydarzenie naukowe zbiega się w czasie z XX. rocznicą przyjęcia zasad techniki prawodawczej we współczesnej formule. Ta okrągła rocznica skłania do podjęcia refleksji nad efektywnością funkcjonowania tych dyrektyw w polskim prawodawstwie. W doktrynie prawniczej odniosły się do tych reguł liczne pytania: o ich status, efektywność, spójność czy zasadność funkcjonowania. Zamiarem organizatorów konferencji jest stworzenie obszaru dla podjęcia próby sformułowania odpowiedzi choćby na niektóre z tych pytań.

ZAPISY: https://konferencja-mklodawski.usz.edu.pl/zapisy/


Organizatorzy:

  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • Polskie Towarzystwo Legislacji.
← Wróć do listy aktualności