Skład Rady Izby

Przewodniczący:

Wykonujący obowiązki Przewodniczącego - Wiceprzewodniczący Roman Jakubiuk

Wiceprzewodniczący:

Roman Jakubiuk

Członkowie Rady:

Piotr Celiński

Ewa Dubaniewicz

Agnieszka Kosacka-Bobier

Grażyna Sosnowska

Alicja Wysocka-Wasiluk