Egzamin Komorniczy 2019


Informacja o terminie egzaminu komorniczego w 2019 r.

Departament Zawodów Prawniczych informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 i 1669) w zw. z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443 i 1669), wyznaczył termin egzaminu komorniczego w 2019 r. Egzamin ten odbędzie się w dniach 7 - 8 marca 2019 r.